Logg inn
Registrering


Utviklerverktøy (API)


Har du lyst til å integrere Bitnord i systemer du utvikler? Null problem! Vi har et web-API for akkurat dette.

Introduksjon


APIet gir en enkel måte å hente ut, legge til, redigere og slette data samt utføre handlinger på plattformen med kode. Eksempelvis kan du skrive kode som henter ut prisdata hvert minutt og gir deg bedskjed dersom prisen går under eller over et punkt. Det er også mulig å opprette ordre, utføre utbetalinger og mye mer.

APIet leveres i stor grad "slik det er" og det forventes at de som ønsker å bruke dette har nødvendig tekniske kompetanse. Ved spørsmål kontakt support@bitnord.no.

URL


APIet er å finne på følgende base-adresse:

https://bitnord.no/api/

Videre er endepunktene delt inn i versjoner:

Versjon Endepunkt Beskrivelse
v1 https://bitnord.no/api/v1/ Nåværende eneste versjon med blanding av generelle og side-spesifikke endepunkter.

Responsdata


Alle responser er i JSON format, med følgende wrapper-struktur:

{
 "request": {
  "error": false,
  "message": "",
  "time": 1532205278
 },
 "response": {
  ... <-- Endepunktdata havner her
 }
}

Wapper-strukturen brukes fordi det er situasjoner hvor systemet stopper før du kommer til koden for de individuelle endepunktene. Eksempelvis hvis nettsiden er i vedlikeholdsmodus vil wrapper-strukturen være følgende:

{
 "request": {
  "error": true,
  "message": "Nettsiden er i vedlikeholdsmodus.",
  "time": 1532205278
 },
 "response": {[]}
}

Autentisering


Enkelte endepunkter krever autentisering (at du er logget inn) for å fungere. Disse endepunktene er markert med tag "Private". Da må du bruke API-nøkkel eller informasjonskapsel (cookie) for å autentisere forespørselen.

API-nøkler


Du oppretter API-nøkler på API-siden under Min konto.

API-nøkler brukes for å identifisere hvilken bruker du er logget inn som, og for signering av forespørsler dersom API-nøkkelens tilgangstype er HMAC (signatur).

API-nøkkel sendes som HTTP header argument "APIKey". Eksempel:

curl -H "APIKey: f1a993542d915e2e2a20822c4a1a2dee355dc8d6a957dedb2d36f90da569c95725aef1388e8340e1a2d6b77e1a9a76b78b4ad287194310fe7afd5f333dfed111" https://bitnord.no/api/v1/trading/currencies

Du kan opprette API-nøkler med en av to tilgangstyper:

APIKey (enkel)

Med tilgangstype APIKey er det ingen signering av forespørsler, og du trenger bare å sende "APIKey" i HTTP header.

Dette er enklere, men har lavere sikkerhet. Dette åpner i teorien for såkalte man-in-the-middle angrep og andre lignende angrep. Vi tilbyr likevel denne type nøkler da sannsynligheten for at dette skjer er svært liten. I tillegg har vi påkrevd HTTPS (SSL/TLS)-kryptering på alle sider, som i teorien eliminerer slike problemer. Det er derfor ekstra viktig å alltid validere SSL/TLS sertifikater (dette skal gjøres automatisk med mindre du skrur det av).

HMAC (signatur)

Med tilgangstype HMAC (signatur) må alle forespørsler til private endepunkter signeres med HMAC. Da sender du "APIkey", "APIVersion", "APINonce", "APITimestamp" og "APIExpiration" i HTTP header. Du bruker "SecretKey" for i signering, mer om dette under. Dette er mer komplisert med gir svært høy sikkerhet.

HMAC-signering


Dersom du bruker en API-nøkkel med tilgangstype HMAC (signatur) må alle forespørsler til private endepunkter signeres.

HMAC-signering gjøres ved å kombinere følgende og kjøre det gjennom hashing-algoritmen HMAC-SHA256:

 • "BITNORD" + "_" + APIKey ("8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc")
 • Request type ("POST")
 • HTTP host ("bitnord.no")
 • HTTP port ("443")
 • HTTP path ("/api/v1/trading/orders/new")
 • HTTP content-type ("application/json") (trengs bare når det er request data)
 • API version ("v1")
 • API nonce ("1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15") (Random MD5 hash) (Kan bare brukes en gang per 120 sekunder)
 • API timestamp i msc ("1637112842850808")
 • API expiration time i msc ("2000000") (Maks 60 sekunder)
 • Request data (JSON) ('{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}')

Hvert element i listen separeres med vertikal strek "|". Eksempel:

BITNORD_8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc|POST|bitnord.no|443|/api/v1/trading/orders/new|application/json|v1|1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15|1637112842850808|2000000|{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}

HMAC-SHA256 av dette blir følgende (med secretKey: "97042a71265770b06273301a17cb3161854a0f67e72e8a3d24993723474fdd11da662add435e0c9d5df2c9fe086abd10151f3f977856804d0c14bf966c9f5a45"):

31fc32685f6e0d6c2927cbaf1e7b75fc5eba25fd627c6078929a2f9d3508c345

Det er dette du skal sende som HTTP header argument "APISignature", sammen med "APIkey", "APIVersion", "APINonce", "APITimestamp" og "APIExpiration". HTTP header "content-type" må også sendes hvis det er noe innhold i forespørselen.

Fult HTTP request eksempel:

POST /api/v1/trading/orders/new HTTP/1.1
Host: bitnord.no
Content-Type: application/json
APIKey: 8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc
APIVersion: v1
APINonce: 1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15
APITimestamp: 1637112842850808
APIExpiration: 2000000
APISignature: 31fc32685f6e0d6c2927cbaf1e7b75fc5eba25fd627c6078929a2f9d3508c345
Content-Length: 96

{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}

Informasjonskapsler (cookies)


Det er også teknisk sett mulig å gjøre autentisering med informasjonskapsler (cookies). Dette er ikke den tiltenkte måten å gjøre autentisering for kunder, men er til bruk for client-side kode på plattformen. Autentisering med informasjonskapsel gir ikke mulighet for signering av forespørsler eller rettigheter. Dersom du gjør dette må du ofte også sende med APIToken. Se under om dette.

Informasjonskapselen som står for autentisering heter "session" (det er navnet på informasjonskapselen, ikke til å forvirres med en session cookie som blir borte når man lukker nettsiden). Denne informasjonskapselen er en 100 symboler lang tilfeldig tekst som identifiserer hvilken bruker du er logget inn som. Eksempel:

9Kgwmk6DCIyk5MasIGqMT26Tc9yCMcPEfQeJrCVCSjIIUr2kxFhY9cUZ28QWyLmwtViUPZw3M47elqUPiaaV7j2CVNeOusuDCkiO

Du får tak i denne informasjonskapselen ved å autentisere deg inn via endepunktene under /v1/auth/login/. En enkel måte å få tak i denne informasjonskapselen på er å kopiere den ut av nettleseren etter du har logget inn manuelt, fra console eller en plugin (document.cookie).

APIToken (CSRF)


Dersom du bruker informasjonskapsler for autentisering er det enkelte endepunkter som har et argument/parameter som heter "APIToken".

Dette er et felt som brukes for å forhindre såkalte Cross-Site Request Forgery (CSRF) forespørsler. Dette har med sikkerhet å gjøre.

APIToken-feltet skal fylles med en bestemt verdi som er basert på "session"-informasjonskapselen. Med andre ord så endrer APIToken seg hvis du endrer "session", med vilje eller eksempelvis når du logger inn (da får du en ny "session").

Du kan blant annet finne APIToken-verdien for din "session" via endepunktet /api/v1/APIToken.

Rate limits


Standard rate limit er 3 forespørsel per sekund. Hvis du har behov for høyere rate limit ta kontakt på support@bitnord.no.

Rate limiten er beregnet i løpende mikrosekunder (unix timestamp), slik at hvis du har 5 forespørsler per sekund kan du sende en forespørsel hvert 200000 microsekund. Eksempel:

-------------------------------------------------------------
1 sekund = 1000000 mikrosekunder
1000000 mikrosekunder / 5 = 200000 mikrosekunder
-------------------------------------------------------------
Request 1 timestamp: 1637107956200000
Request 2 timestamp: 1637107956600000
1637107956600000 - 1637107956200000 = 400000 mikrosekunder
> Ingen begrensning
-------------------------------------------------------------
Request 1 timestamp: 1637107956200000
Request 2 timestamp: 1637107956300000
1637107956300000 - 1637107956200000 = 100000 mikrosekunder
> Forespørsel 2 kommer for raskt etter forespørsel 1
-------------------------------------------------------------

Eksempel på respons når du overgår rate limitten:

{
 "request": {
  "error": false,
  "message": "OK",
  "time": 1637112941
 },
 "response": {
  "success": false,
  "errorMessage": "Rate limit reached. Your requests are too fast."
 }
}

Forespørsler til Bitnord er også globalt begrenset til én tilkobling per IP-adresse, session, APIKey og bruker. Med andre ord får du ikke utført flere forespørsler samtidig.

Sikkerhet


Bruk av utviklerverktøy (API) er helt og holdent på eget ansvar, og kommer uten garantier eller garantert brukerstøtte.

Det er svært viktig at du holder API-nøkler hemmelig (APIKey og APISecret). Disse gir tilgang til deler eller hele kontoen din på plattformen, og er i stor grad det samme som å dele annen innloggingsinformasjon. Det finnes imidlertid situasjoner hvor deling av API-nøkler er nødvendig/ønskelig. Eksempelvis for å dele enkelte opplysninger med en tredjepart for behandling av disse. For å gjøre dette på en trygg måte følg følgende punkter:

 • Vurder om tredjeparten er en seriøs aktør som du stoler på. Hør gjerne med oss ved å kontakte oss på support@bitnord.no.
 • Bruk rettighets-innstillinger på API-nøkkelen (gi kun absolutt nødvendige rettigheter)
 • Begrens tilgang med IP-whitelisting hvis mulig
 • Slett API-nøkkelen når den ikke lenger skal være i bruk

Valider alltid HTTPS (SSL/TLS) sertifikater. Dette skal i utgangspunktet gjøres automatisk med mindre du skrur det av. En vanlig feil er å skru av validering av sertifikater fordi du får feilmeldinger ved validering, ofte fordi du mangler eller har utdaterte rot-sertifikater eller mellom-sertifikater, system-klokka går feil, eller har feil innstillinger/konfigurasjon. Vi anbefaler på det sterkeste at du heller prøver å løse problemet enn å skru av validering av sertifikater.

Du kan begrense tilgangen til en API-nøkkel basert på IP-adresse(r) ved bruk av IP-whitelisting. Dette er en enkel måte å øke sikkerheten på.

API-endepunkter


Her er alle nåværende API-endepunkter som er implementert.

1 Brukerkonto


API-endepunkter for brukerkontoer.

1.1 Brukerinformasjon

Hent informasjon om din brukerkonto.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/account/userData
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "userData": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumber": "123456789",
   "phoneCountryCode": "47",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "userIdentityID": "45",
   "KYCDataID": "33",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0",
   "twoFactorType": "2",
   "usergroup": "4",
   "additionalUsergroups": "",
   "avatarID": "-1",
   "regTime": "1637117231",
   "lastVisitTime": "1637813304",
   "onlineTime": "5351",
   "publicSalt": "090cea5da5c9b262[...]564b1968b6513cdf0dd72f",
   "IP": "127.0.0.1",
   "loginStatus": "1",
   "isBanned": "0",
   "bannedReason": "",
   "bannedRegTime": "0",
   "bannedTimeout": "0",
   "feeGroupID": "1"
  }
 }
}
1.2 Notifications summary (Notifikasjoner oppsummering)

Hent oppsummerende informasjon om dine Notifications (Notifikasjoner). Totalt antall Notifications (Notifikasjoner), antall usette Notifications (Notifikasjoner) og usette (API) Notifikasjoner.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/notifications/api
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalNotificationCount": 390,
  "unreadNotificationCount": 1,
  "unreadAPINotificationCount": 1,
  "unreadAPINotifications": [
   {
    "ID": "759",
    "type": "14",
    "senderID": "-1",
    "recipientID": "1",
    "creationTime": "1636332801",
    "seenTime": "0",
    "seenTime_API": "0",
    "intField1": "1",
    "intField2": "0",
    "intField3": "0",
    "strField1": "Tittel",
    "strField2": "Innhold",
    "strField3": "",
    "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
    "typeName": "customText"
   }
   [...]
  ]
 }
}
1.3 Notifications (Notifikasjoner)

Hent informasjon om dine Notifications (Notifikasjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications
Parameters (JSON)
seen Integer Optional Notification seen (1 = seen, 0 = unseen). Hvis ikke angitt hentes alle både sette og usette Notifications (Notifikasjoner).
type Integer Optional Notification type. Hvis ikke angitt hentes alle typer.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage. Valgfitt.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "notificationsTotalCount": 111,
  "notificationsCount": 5,
  "notifications": [
   {
    "ID": "197",
    "type": "2",
    "senderID": "-1",
    "recipientID": "1",
    "creationTime": "1579752916",
    "seenTime": "1637932590",
    "seenTime_API": "1579752918",
    "intField1": "1",
    "intField2": "115",
    "intField3": "",
    "strField1": "10000.00",
    "strField2": "",
    "strField3": "",
    "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
    "typeName": "newUserInPaymentReceived"
   },
   [...]
  ]
 }
}
1.4 Notification (Én notifikasjon)

Hent informasjon om en Notification (Notifikasjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/notifications/{notificationID}
Parameters (GET)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "notification": {
   "ID": "759",
   "type": "14",
   "senderID": "-1",
   "recipientID": "1",
   "creationTime": "1636332801",
   "seenTime": "1637932590",
   "seenTime_API": "1637957706",
   "intField1": "1",
   "intField2": "0",
   "intField3": "0",
   "strField1": "Tittel",
   "strField2": "Innhold",
   "strField3": "",
   "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
   "typeName": "customText"
  }
 }
}
1.5 Mark all Notifications seen (Merk alle notifikasjoner sett)

Merk alle Notifications (Notifikasjoner) sett.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/markAllSeen
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
1.6 Mark all Notifications unseen (Merk alle notifikasjoner usett)

Merk alle Notifications (Notifikasjoner) usett.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/markAllUnseen
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
1.7 Mark Notification seen (Merk én notifikasjon sett)

Merk en Notification (Notifikasjon) sett.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/markSeen
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
1.8 Mark Notification unseen (Merk én notifikasjon usett)

Merk en Notification (Notifikasjon) usett.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/markUnseen
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
1.9 Delete all Notifications (Slett alle notifikasjoner))

Slett alle Notifications (notifikasjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/deleteAll
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
1.10 Delete Notification (Slett én notifikasjon))

Slett en Notification (Notifikasjon).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/notifications/delete
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }

2 Handel


API-endepunkter for handel.

2.1 Currencies (Alle valutaer)

List alle Currencies (Valutaer) tilgjengelig på plattformen.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/currencies
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencies": [
   {
    "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
    "currencyPairs": [
     {
      "currency1": {
       "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
       "ID": "1",
       "name": "Bitcoin",
       "shortName": "BTC",
       "currencyCode": "BTC",
       "color": "#f6931a",
       "currencyType": "1",
       "maxNumberPlaces": "9",
       "maxDecimalPlaces": "8",
       "minimumAmount": "0.00000001",
       "maximumAmount": "999999999999.99999999",
       "minimumTradeAmount": "0.00001000",
       "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
      },
      "currency2": {
       "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
       "ID": "4",
       "name": "Stable NOK",
       "shortName": "NOK",
       "currencyCode": "NOK",
       "color": "#ed5565",
       "currencyType": "2",
       "maxNumberPlaces": "9",
       "maxDecimalPlaces": "2",
       "minimumAmount": "0.01",
       "maximumAmount": "999999999.00",
       "minimumTradeAmount": "0.01",
       "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
      },
      "ID": "20",
      "currencyID1": "1",
      "currencyID2": "4",
      "currency1MinFee": "0.00000025",
      "currency2MinFee": "0.25",
      "currency1MinAmount": "0.00001000",
      "currency2MinBasePrice": "1000.00",
      "currency2MinTotalPrice": "1.00"
      "name": "BTC/NOK"
     }
     [...]
    ],
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "color": "#f6931a",
    "currencyType": "1",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "minimumAmount": "0.00000001",
    "maximumAmount": "999999999999.99999999",
    "minimumTradeAmount": "0.00001000",
    "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.2 Currency (Én valuta)

Hent informasjon om en spesifikk Currency (Valuta) tilgjengelig på plattformen.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/currencies/{currencyID}
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currency": {
   "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
   "currencyPairs": [
    {
     "currency1": {
      "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
      "ID": "1",
      "name": "Bitcoin",
      "shortName": "BTC",
      "currencyCode": "BTC",
      "color": "#f6931a",
      "currencyType": "1",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "8",
      "minimumAmount": "0.00000001",
      "maximumAmount": "999999999999.99999999",
      "minimumTradeAmount": "0.00001000",
      "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
     },
     "currency2": {
      "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
      "ID": "4",
      "name": "Stable NOK",
      "shortName": "NOK",
      "currencyCode": "NOK",
      "color": "#ed5565",
      "currencyType": "2",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "2",
      "minimumAmount": "0.01",
      "maximumAmount": "999999999.00",
      "minimumTradeAmount": "0.01",
      "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
     },
     "ID": "20",
     "currencyID1": "1",
     "currencyID2": "4",
     "currency1MinFee": "0.00000025",
     "currency2MinFee": "0.25",
     "currency1MinAmount": "0.00001000",
     "currency2MinBasePrice": "1000.00",
     "currency2MinTotalPrice": "1.00",
     "name": "BTC/NOK"
    }
    [...]
   ],
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "color": "#f6931a",
   "currencyType": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "999999999999.99999999",
   "minimumTradeAmount": "0.00001000",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
  }
 }
}
2.3 CurrencyPairs (Alle valutapar)

List alle CurrencyPairs (Valutapar) tilgjengelig på plattformen.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/currencyPairs
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencyPairs": [
   {
    "currency1": {
     "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "currencyType": "1",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8",
     "minimumAmount": "0.00000001",
     "maximumAmount": "999999999999.99999999"
    },
    "currency2": {
     "imageSrc": "/image/C5uGZ7ZMUFk9XNiWl6fq6zUW1Xeokbkza3MuIzar5lRhuUr2Qn",
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK",
     "currencyCode": "NOK",
     "currencyType": "2",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "2",
     "minimumAmount": "0.01",
     "maximumAmount": "999999999.00"
    },
    "ID": "20",
    "currencyID1": "1",
    "currencyID2": "4",
    "currency1MinFee": "0.00000025",
    "currency2MinFee": "0.25",
    "currency1MinAmount": "0.00001000",
    "currency2MinBasePrice": "1000.00",
    "currency2MinTotalPrice": "1.00",
    "lastPrice": "462587.75",
    "priceChange": "0.00",
    "priceChangePercentage": "0.00",
    "highPrice": "462587.75",
    "lowPrice": "462587.75",
    "name": "BTC/NOK"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.4 CurrencyPair (Ett valutapar)

Hent informasjon om ett spesifikk CurrencyPair (Valutapar) tilgjengelig på plattformen.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/currencyPairs/{currencyPairID}
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencyPair": {
   "currency1": {
    "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "currencyType": "1",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "minimumAmount": "0.00000001",
    "maximumAmount": "999999999999.99999999"
   },
   "currency2": {
    "imageSrc": "/image/C5uGZ7ZMUFk9XNiWl6fq6zUW1Xeokbkza3MuIzar5lRhuUr2Qn",
    "ID": "4",
    "name": "Stable NOK",
    "shortName": "NOK",
    "currencyCode": "NOK",
    "currencyType": "2",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "2",
    "minimumAmount": "0.01",
    "maximumAmount": "999999999.00"
   },
   "ID": "20",
   "currencyID1": "1",
   "currencyID2": "4",
   "currency1MinFee": "0.00000025",
   "currency2MinFee": "0.25",
   "currency1MinAmount": "0.00001000",
   "currency2MinBasePrice": "1000.00",
   "currency2MinTotalPrice": "1.00",
   "lastPrice": "462587.75",
   "priceChange": "0.00",
   "priceChangePercentage": "0.00",
   "highPrice": "462587.75",
   "lowPrice": "462587.75",
   "name": "BTC/NOK"
  }
 }
}
2.5 Ticker (Alle Tickers)

Hent ticker data for alle CurrencyPairs (Valutapar). Du kan også spesifisere en timeRange for å bestemme hvor langt tilbake du vil måle (standard er 24 timer/1 dag).

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/ticker/{timeRange}
Parameters (GET)
timeRange String Optional TimeRange. 1H = 1 time, 1D = 1 dag, 1W = 1 uke, 1M = 1 måned, 1Y = 1 år. Default 1D (1 dag).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "tickers": [
   {
    "ID": "20",
    "name": "BTC/NOK",
    "currency1": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC"
    },
    "currency2": {
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK"
    },
    "timestampStart": "1637266860",
    "timestampEnd": "1637266919",
    "lastPrice": "462587.75",
    "priceChange": "0.00",
    "priceChangeP": "0.00",
    "highPrice": "462587.75",
    "lowPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00",
    "bidPrice": "500000.00",
    "askPrice": "510000.00"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.6 Ticker (Én Ticker)

Hent ticker data for ett CurrencyPair (Valutapar). Du kan også spesifisere en timeRange for å bestemme hvor langt tilbake du vil måle (standard er 24 timer/1 dag)

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/ticker/{currencyPairID}/{timeRange}
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
timeRange String Optional TimeRange. 1H = 1 time, 1D = 1 dag, 1W = 1 uke, 1M = 1 måned, 1Y = 1 år. Default 1D (1 dag).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "ticker": {
   "ID": "20",
   "name": "BTC/NOK",
   "currency1": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC"
   },
   "currency2": {
    "ID": "4",
    "name": "Stable NOK",
    "shortName": "NOK"
   },
   "timestampStart": "1637266980",
   "timestampEnd": "1637267039",
   "lastPrice": "462587.75",
   "priceChange": "0.00",
   "priceChangeP": "0.00",
   "highPrice": "462587.75",
   "lowPrice": "462587.75",
   "openPrice": "462587.75",
   "closePrice": "462587.75",
   "volume1": "0.00000000",
   "volume2": "0.00",
   "bidPrice": "500000.00",
   "askPrice": "510000.00"
  }
 }
}
2.7 OrderBook (Ordrebok)

Hent OrderBook (Ordrebok) for ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar).

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/orderBook/{currencyPairID}
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "buy": [
   {
    "price": "500000.00",
    "amount": "0.01000000"
   }
   [...]
  ],
  "sell": [
   {
    "price": "510000.00",
    "amount": "0.01000000"
   }
   [...]
  ]
 }
}
2.8 PriceData (Prisdata)

Hent PriceData (Prisdata) (candlestick) for ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar). Maks PriceData lengde er 10 000, uavhengig av resolution.

Method
Public
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/priceData
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
resolution String Required Grouping size (default minutes) ('1S', '1', '5', '15', '30', '60', '720', '1D')
fromTimestamp Integer Required From timestamp (unix timestamp)
toTimestamp Integer Required To timestamp (unix timestamp)
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "priceData": [
   {
    "timestampStart": "1637352000",
    "timestampEnd": "1637352299",
    "lowPrice": "462587.75",
    "highPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00"
   },
   {
    "timestampStart": "1637352300",
    "timestampEnd": "1637352599",
    "lowPrice": "462587.75",
    "highPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.9 ExternalExchangeRates (Eksterne valutakurser)

Hent nyeste ExternalExchangeRates (Eksterne valutakurser). Dette er for å hente realtime USD/NOK og EUR/NOK kurser.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/externalExchangeRates
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "exchangeRatesData": {
   "USDNOK": {
    "currency": "2",
    "grouping": "1",
    "timestampStart": "1620972340",
    "timestampEnd": "1620972340",
    "openPrice": "8.34091000",
    "closePrice": "8.34091000",
    "highPrice": "8.34091000",
    "lowPrice": "8.34091000",
    "name": "USD/NOK",
    "twentyFourHoursAgoExchangeRate": {
     "currency": "2",
     "grouping": "1",
     "timestampStart": "1620885940",
     "timestampEnd": "1620885940",
     "openPrice": "8.35192000",
     "closePrice": "8.35192000",
     "highPrice": "8.35192000",
     "lowPrice": "8.35192000",
     "name": "USD/NOK",
     "priceDiff": "-0.01101000",
     "priceDiffP": "-0.13199"
    }
   },
   "EURNOK": {
    "currency": "1",
    "grouping": "1",
    "timestampStart": "1620972340",
    "timestampEnd": "1620972340",
    "openPrice": "10.08671000",
    "closePrice": "10.08671000",
    "highPrice": "10.08671000",
    "lowPrice": "10.08671000",
    "name": "EUR/NOK",
    "twentyFourHoursAgoExchangeRate": {
     "currency": "1",
     "grouping": "1",
     "timestampStart": "1620885940",
     "timestampEnd": "1620885940",
     "openPrice": "10.08950000",
     "closePrice": "10.08950000",
     "highPrice": "10.08950000",
     "lowPrice": "10.08950000",
     "name": "EUR/NOK",
     "priceDiff": "-0.00279000",
     "priceDiffP": "-0.02766"
    }
   }
  }
 }
}
2.10 Order status (Ordre status)

Hent informasjon om en ordre.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/{orderID}
Parameters (GET)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "trades": [
    {
     "ID": "18",
     "creationTime": "1617154361",
     "uniqueEventID": "15647",
     "currencyPairID": "1",
     "buyOrderID": "17",
     "sellOrderID": "22",
     "baseCurrencyID": "1",
     "quoteCurrencyID": "4",
     "tradeAmount": "0.00099000",
     "tradeBasePrice": "505000.00",
     "fee": "5.00",
     "tradePrice": "499.95"
    }
    [...]
   ],
   "ID": "17",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637484720",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "-1",
   "side": "BuyOrder",
   "type": "2",
   "price": "400000.00",
   "amount": "0.00100000",
   "stopPrice": "-1.00000000",
   "totalAmount": "0.00100000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00100000",
   "totalPrice": "400.00",
   "filledPrice": "400.00",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "4.00",
   "filledFee": "0.00",
   "remainingFee": "4.00",
   "progress": "0.00",
   "status": "1",
   "statusStr": "Ny",
   "closedReason": "-1",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ikke avsluttet"
  }
 }
}
2.11 Ny Order (Ny ordre)

Opprett en ny ordre.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/new
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
orderSide Integer Required Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg).
orderType Integer Required Ordre type (1 = market, 2 = limit, 3 = stop).
limitPrice String Required Limit-pris. I bruk hvis type er 2 (limit).
amountToBuy String Required I bruk hvis ordre side er 1 (kjøp). Mengden du ønsker å kjøpe i valuta 1 (basisvaluta), eksempelvis BTC.
amountToSell String Required I bruk hvis ordre side er 2 (selg). Mengden du ønsker å selge i valuta 1 (basisvaluta), eksempelvis BTC.
stopPrice String Required I bruk hvis ordre type er 3 (stop). Prisen du ønsker at ordren skal aktivere på.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "ID": "21",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637542671",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "-1",
   "side": "1",
   "type": "2",
   "price": "450000.00",
   "amount": "0.00100000",
   "stopPrice": "-1.00",
   "totalAmount": "0.00100000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00100000",
   "totalPrice": "450.00",
   "filledPrice": "450.00",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "4.50",
   "filledFee": "0.00",
   "remainingFee": "4.50",
   "progress": "0.000",
   "status": "1",
   "statusStr": "Ny",
   "closedReason": "-1",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ikke avsluttet"
  }
 }
}
2.12 Cancel Order (Avsluttt ordre)

Avslutt en Order (Ordre).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/cancel
Parameters (JSON)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
 }
}
2.13 Cancel all Orders (Avslutt alle ordre)

Avslutt alle ordre. Enten alle kjøpsordre, alle salgsordre eller begge deler, i ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar) eller i alle.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/cancelAll
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt avsluttes ordre i alle CurrencyPairs (Valutapar).
orderSide Integer Optional Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt avsluttes både kjøpsordre og salgsordre.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "errorMessage": "",
  "failedOrders": 0
 }
}
2.14 Delete Order (Slett ordre)

Slett en Order (Ordre). Det er bare mulig å slette ordre som er avsluttet og som ikke har noen handler. Dette kan for eksempel være lurt å gjøre for å holde antall ordre så lavt som mulig for best ytelse og ryddighet, spesielt hvis du oppretter mange ordre.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/delete
Parameters (JSON)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
 }
}
2.15 Your Orders (Dine ordre)

Hent informasjon om dine Orders (Ordre).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/orders/yourOrders
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt hentes Orders (Ordre) i alle CurrencyPairs (Valutapar).
active Integer Optional Active Order (1 = aktiv, 0 = inaktiv). Hvis ikke angitt hentes både aktive og inaktive Orders (Ordre).
orderSide Integer Optional Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt hentes både kjøpsordre og salgsordre.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage. Valgfitt.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "ordersTotalCount": 22,
  "ordersCount": 5,
  "orders": [
   {
    "trades": [
     {
      "ID": "28",
      "creationTime": "1637542855",
      "uniqueEventID": "15677",
      "currencyPairID": "1",
      "buyOrderID": "22",
      "sellOrderID": "33",
      "baseCurrencyID": "1",
      "quoteCurrencyID": "4",
      "tradeAmount": "0.00010000",
      "tradeBasePrice": "510000.00",
      "fee": "1.00",
      "tradePrice": "51.00"
     }
     [...]
    ],
    "ID": "22",
    "currencyPairID": "1",
    "userID": "1",
    "new": "1",
    "creationTime": "1637542853",
    "lastMatchTime": "-1",
    "closedTime": "-1",
    "side": "1",
    "type": "2",
    "price": "510000.00",
    "amount": "0.00010000",
    "stopPrice": "-1.00000000",
    "totalAmount": "0.00010000",
    "filledAmount": "0.00010000",
    "remainingAmount": "0.00000000",
    "totalPrice": "51.00",
    "filledPrice": "0.00",
    "remainingPrice": "51.00",
    "totalFee": "1.00",
    "filledFee": "1.00",
    "remainingFee": "0.00",
    "progress": "100.000",
    "status": "6",
    "statusStr": "Avsluttet",
    "closedReason": "4",
    "stopTriggered": "0",
    "closedReasonStr": "Ordren ble fylt"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.16 Trade (Én Handel)

Hent informasjon om en spesifkkk Trade (Handel).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/trades/{tradeID}
Parameters (GET)
tradeID Integer Required Trade (Handel) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "trade": {
   "ID": "1",
   "creationTime": "1614290451",
   "uniqueEventID": "15594",
   "currencyPairID": "1",
   "buyOrderID": "1",
   "sellOrderID": "1",
   "baseCurrencyID": "1",
   "quoteCurrencyID": "4",
   "tradeAmount": "0.00010000",
   "tradeBasePrice": "410443.37",
   "tradeTransactionID": "1",
   "yourSide": "buyer",
   "userID": "1",
   "tradeFee": "0.25",
   "tradePrice": "41.04",
   "depositVirtualWalletID": "115",
   "withdrawalVirtualWalletID": "116",
   "tradeAmountBaseTransactionID": "5",
   "tradePriceBaseTransactionID": "7",
   "feeTransactionID": "1"
  }
 }
}
2.17 Trades in Order (Handler i en Ordre)

Hent informasjon om alle Trades (Handler) i/for en spesifikk Order (Ordre).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/trades/order/{orderID}
Parameters (GET)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "ID": "1",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637483768",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "1637484396",
   "side": "1",
   "type": "2",
   "price": "410443.37",
   "amount": "0.00010000",
   "stopPrice": "-1.00000000",
   "totalAmount": "0.00010000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00010000",
   "totalPrice": "41.04",
   "filledPrice": "41.04",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "0.25",
   "filledFee": "0.25",
   "remainingFee": "0.00",
   "progress": "100.000",
   "status": "6",
   "statusStr": "Avsluttet",
   "closedReason": "4",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ordren ble fylt"
  },
  "trades": [
   {
    "ID": "1",
    "creationTime": "1614290451",
    "uniqueEventID": "15594",
    "currencyPairID": "1",
    "buyOrderID": "1",
    "sellOrderID": "1",
    "baseCurrencyID": "1",
    "quoteCurrencyID": "4",
    "tradeAmount": "0.00010000",
    "tradeBasePrice": "410443.37",
    "tradeTransactionID": "1",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "tradeFee": "0.25",
    "tradePrice": "41.04",
    "depositVirtualWalletID": "115",
    "withdrawalVirtualWalletID": "116",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "5",
    "tradePriceBaseTransactionID": "7",
    "feeTransactionID": "1"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.18 Nyeste Trades in CurrencyPair (Handler i et Valutapar)

Hent informasjon om de 50 nyeste Trades (Handler) i/for et spesifikt CurrencyPair (Valutapar).

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/trading/trades/currencyPair/{currencyPairID}
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "trades": [
   {
    "ID": "61",
    "creationTime": "1617636489",
    "currencyPairID": "1",
    "tradeAmount": "0.00080737",
    "tradeBasePrice": "502000.00",
    "tradePrice": "405.29"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.19 Your Trades (Dine Handler)

Hent informasjon om dine Trades (Handler).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/trading/trades/yourTrades
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt hentes Trades (Handler) i alle CurrencyPairs (Valutapar).
tradeSide Integer Optional Trade side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt hentes både kjøpshandler og salghandler.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "tradesTotalCount": 50,
  "tradesCount": 2,
  "trades": [
   {
    "ID": "61",
    "creationTime": "1617636489",
    "uniqueEventID": "15776",
    "currencyPairID": "1",
    "buyOrderID": "42",
    "sellOrderID": "98",
    "baseCurrencyID": "1",
    "quoteCurrencyID": "4",
    "tradeAmount": "0.00080737",
    "tradeBasePrice": "502000.00",
    "tradeTransactionID": "61",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "tradeFee": "4.06",
    "tradePrice": "405.29",
    "depositVirtualWalletID": "115",
    "withdrawalVirtualWalletID": "116",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "508",
    "tradePriceBaseTransactionID": "510",
    "feeTransactionID": "121"
   },
   [...]
  ]
 }
}

3 Innbetalinger


API-endepunkter for innbetalinger.

3.1 Bitcoin (BTC)


API-endepunkter for Bitcoin (BTC) innbetalinger.

3.1.1 Generer ny Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse

Generer en ny Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/BTC/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1J9dgo3N7[...]dBejnrBDtC",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "3QrkVnzfe[...]YwiBhSJyTE3",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "3L8LWBkf74[...]gLn4hKuVWH",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1q9fkg2m8wku7[...]q8u0uvr5yz63a6le8ws88mmdd",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1qhswpwrrp[...]6j8zkjzz8mttavjrp",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Ha72R2M8u[...]zXsxmrhn9",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.1.2 Nyeste Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/BTC/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1J9dgo3N7[...]dBejnrBDtC",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "3QrkVnzfe[...]YwiBhSJyTE3",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "3L8LWBkf74[...]gLn4hKuVWH",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1q9fkg2m8wku7[...]q8u0uvr5yz63a6le8ws88mmdd",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1qhswpwrrp[...]6j8zkjzz8mttavjrp",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Ha72R2M8u[...]zXsxmrhn9",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.1.3 Tidligere Bitcoin (BTC) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere Bitcoin (BTC) innbetalingsadresser.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/BTC/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "20",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1629322429",
    "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1FwCGhRtvG[...]x9XtYRrEiwW6",
    "P2SHAddressCompPubKey_address": "3AAursQSQTZ[...]GyhhJtrLta6G",
    "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Cq395gxZ31[...]sjkj4LAHzhqi",
    "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "32XXRdsn6QD[...]KRy7eezKcsBm",
    "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1q50g6r9qg0d[...]25s8u4l9n3rvu0h5",
    "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1qeztvlfyhac9eqyml4[...]3tjm0c2mlnqsxuhrs7",
    "inPayments": "0"
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.1.4 Bitcoin (BTC) innbetalinger

Hent informasjon om dine Bitcoin (BTC) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/BTC/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 22,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "3",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1627814199",
    "status": "4",
    "toAddress": "37ZS15vTn[...]GdUmXhv9Dj",
    "txid": "1dbcbc0f1203e6f[...]1d886fb7781abde116e5b70",
    "outputNumber": "0",
    "value": "0.00019000",
    "confirmations": 5809
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.1.5 Bitcoin (BTC) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Bitcoin (BTC) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/BTC/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "3",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1627857161",
   "status": "4",
   "toAddress": "37ZS15vTnq[...]dUmXhv9Dj",
   "txid": "1dbcbc0f1203e6f8[...]86fb7781abde116e5b70",
   "outputNumber": "0",
   "value": "0.00019000",
   "confirmations": 1406
  }
 }
}

3.2 Litecoin (LTC)


API-endepunkter for Litecoin (LTC) innbetalinger.

3.2.1 Generer ny Litecoin (LTC) innbetalingsadresse

Generer en ny Litecoin (LTC) innbetalingsadresse.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LTC/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.2.2 Nyeste Litecoin (LTC) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) Litecoin (LTC) innbetalingsadresse.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LTC/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.2.3 Tidligere Litecoin (LTC) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere Litecoin (LTC) innbetalingsadresser.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LTC/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
    "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
    "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
    "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
    "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
    "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.2.4 Litecoin (LTC) innbetalinger

Hent informasjon om dine Litecoin (LTC) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LTC/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628562854",
    "status": "4",
    "toAddress": "MLBoYtpg8E[...]dnT7DjaCurh",
    "txid": "f9e2214acb57153b2d[...]4aa0332914b7f6302794ff13",
    "outputNumber": "0",
    "value": "0.08000000",
    "confirmations": 442
   }
  ]
 }
}
3.2.5 Litecoin (LTC) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Litecoin (LTC) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LTC/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628562854",
   "status": "4",
   "toAddress": "MLBoYtpg8[...]QdnT7DjaCurh",
   "txid": "f9e2214acb57153b2d[...]332914b7f6302794ff13",
   "outputNumber": "0",
   "value": "0.08000000",
   "confirmations": 442
  }
 }
}

3.3 Ethereum (ETH)


API-endepunkter for Ethereum (ETH) innbetalinger.

3.3.1 Generer ny Ethereum (ETH) innbetalingsadresse

Generer en ny Ethereum (ETH) innbetalingsadresse.

Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/ETH/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.3.2 Nyeste Ethereum (ETH) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) Ethereum (ETH) innbetalingsadresse.

Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/ETH/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.3.3 Tidligere Ethereum (ETH) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere Ethereum (ETH) innbetalingsadresser.

Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/ETH/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.3.4 Ethereum (ETH) innbetalinger

Hent informasjon om dine Ethereum (ETH) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/ETH/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "0.010000000000000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.3.5 Ethereum (ETH) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Ethereum (ETH) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/ETH/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]adfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba[...]90be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbfff76[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb44[...]9b45299a6b9d11",
   "value": "0.012000000000000000",
   "confirmations": 14727
  }
 }
}

3.4 ChainLink (LINK)


API-endepunkter for ChainLink (LINK) innbetalinger.

3.4.1 Generer ny ChainLink (LINK) innbetalingsadresse

Generer en ny ChainLink (LINK) innbetalingsadresse.

ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LINK/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.4.2 Nyeste ChainLink (LINK) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) ChainLink (LINK) innbetalingsadresse.

ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LINK/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.4.3 Tidligere ChainLink (LINK) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere ChainLink (LINK) innbetalingsadresser.

ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LINK/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.4.4 ChainLink (LINK) innbetalinger

Hent informasjon om dine ChainLink (LINK) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LINK/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "1.000000000000000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.4.5 ChainLink (LINK) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk ChainLink (LINK) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/LINK/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "1.000000000000000000",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.5 USD Coin (USDC)


API-endepunkter for USD Coin (USDC) innbetalinger.

3.5.1 Generer ny USD Coin (USDC) innbetalingsadresse

Generer en ny USD Coin (USDC) innbetalingsadresse.

USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/USDC/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.5.2 Nyeste USD Coin (USDC) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) USD Coin (USDC) innbetalingsadresse.

USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/USDC/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.5.3 Tidligere USD Coin (USDC) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere USD Coin (USDC) innbetalingsadresser.

USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/USDC/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.5.4 USD Coin (USDC) innbetalinger

Hent informasjon om dine USD Coin (USDC) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/USDC/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "100.000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.5.5 USD Coin (USDC) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk USD Coin (USDC) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/USDC/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "100.000000",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.6 Stable NOK (NOK) (ERC20)


API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger.

3.6.1 Generer ny Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse

Generer en ny Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse.

Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/generateNewAddress
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.6.2 Nyeste Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse

Hent informasjon om din nyeste (current) Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse.

Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.6.3 Tidligere Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser

Hent informasjon om dine tidligere Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser.

Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getPreviousAddresses
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.6.4 Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger

Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "100.00",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.6.5 Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "100.00",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.7 Stable NOK (NOK) (Bank)


API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger (bankoverføringer).

3.7.1 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om innbetaling av Stable NOK (NOK) (Bank). Eksempelvis bank-referanse.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "bankWireReference": "USRD4[...]0B204"
 }
}
3.7.2 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger

Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1614271930",
    "status": "2",
    "amount": "1000.00",
    "fromAccountHolderInfo": "Se statusmelding",
    "statusMessage": "",
    "bankWireReference": "USRD41[...]00B204"
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.7.3 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1614271930",
   "status": "2",
   "amount": "1000.00",
   "fromAccountHolderInfo": "Se statusmelding",
   "statusMessage": "",
   "bankWireReference": "USRD41[...]00B204"
  }
 }
}

3.8 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics)


API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger (bankoverføringer).

3.8.1 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger

Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getInPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1614271930",
    "confirmedTime": "1614271935",
    "status": "3",
    "amount": "1000.00",
    "fromAccountNumber": "12345678912",
    "fromAccountName": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "92302694941",
    "toAccountName": "Bitnord AS",
    "bankDisplayName": "Sbanken",
    "bankOfficialName": "Sbanken ASA",
    "statusMessage": "Bekreftet",
    "bankWireReference": "OBP774[...]0E38",
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.8.2 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getInPayment/{inPaymentID}
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1614271930",
   "confirmedTime": "1614271935",
   "status": "3",
   "amount": "1000.00",
   "fromAccountNumber": "12345678912",
   "fromAccountName": "Ola Nordmann",
   "toAccountNumber": "92302694941",
   "toAccountName": "Bitnord AS",
   "bankDisplayName": "Sbanken",
   "bankOfficialName": "Sbanken ASA",
   "statusMessage": "Bekreftet",
   "bankWireReference": "OBP774[...]0E38",
  }
 }
}

4 Utbetalinger


API-endepunkter for utbetalinger.

4.1 Bitcoin (BTC)


API-endepunkter for Bitcoin (BTC) utbetalinger.

4.1.1 Bitcoin (BTC) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av Bitcoin (BTC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "color": "#f6931a",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "999999999999.99999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "115",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   {
    "ID": "128",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "BTC2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00001501",
   "currentBitnordFee": "0.00000000",
   "currentTotalFee": "0.00001501"
  },
  "NOKPrice": "462587.75"
 }
}
4.1.2 Start ny Bitcoin (BTC) utbetaling

Start en ny Bitcoin (BTC) utbetaling til en Bitcoin (BTC) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/BTC/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Bitcoin (BTC) adresse.
amount String Required Beløp i Bitcoin (BTC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "115",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   "toAddress": {
    "valid": true,
    "address": "33W4ztT[...]SL33m87Awyn",
    "baseType": "base58",
    "addressVersion": "05",
    "addressHash": "13de3e27[...]8c47036c2",
    "addressChecksum": "f6[...]d",
    "addressType": "P2SH-P2W"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "11",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637804330",
    "status": "3",
    "fromVirtualWalletID": "115",
    "toAddress": "33W4ztT[...]SL33m87Awyn",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "462587.75",
    "withdrawFromWalletNOK": "53.20",
    "withdrawFromWallet": "0.00011501",
    "miningFee": "0.00001501",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00001501",
    "amount": "0.00010000",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "0.00043764"
  }
 }
}
4.1.3 Bekreft Bitcoin (BTC) utbetaling

Bekreft en Bitcoin (BTC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/BTC/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.1.4 Bitcoin (BTC) utbetalinger

Hent informasjon om dine Bitcoin (BTC) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 9,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "10",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628630487",
    "uniqueEventID": "15915",
    "transmittedTime": "1628630565",
    "status": "9",
    "fromVirtualWalletID": "115",
    "toAddress": "bc1qmvmrc[...]cdf239yzu",
    "userOutputIndex": "0",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "462587.75",
    "withdrawFromWalletNOK": "54.09",
    "withdrawFromWallet": "0.00011693",
    "miningFee": "0.00001443",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00001443",
    "amount": "0.00010250",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "1",
    "txid": "e91a3aefc404[...]c09fc9c056598e5",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 745
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.1.5 Bitcoin (BTC) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Bitcoin (BTC) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {... },
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "10",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628630487",
   "uniqueEventID": "15915",
   "transmittedTime": "1628630565",
   "status": "9",
   "fromVirtualWalletID": "115",
   "toAddress": "bc1qmvmrc[...]cdf239yzu",
   "userOutputIndex": "0",
   "feeType": "1",
   "NOKPrice": "462587.75",
   "withdrawFromWalletNOK": "54.09",
   "withdrawFromWallet": "0.00011693",
   "miningFee": "0.00001443",
   "bitnordFee": "0.00000000",
   "totalFee": "0.00001443",
   "amount": "0.00010250",
   "sendToUserAddress": "0.00010000",
   "confirmed": "1",
   "txid": "e91a3aefc404[...]c09fc9c056598e5",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 745
  }
 }
}

4.2 Litecoin (LTC)


API-endepunkter for Litecoin (LTC) utbetalinger.

4.2.1 Litecoin (LTC) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av Litecoin (LTC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "5",
   "name": "Litecoin",
   "shortName": "LTC",
   "currencyCode": "LTC",
   "color": "#cbc6c6",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "99000000.00000000",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00000100"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "105",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "ID": "106",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "lommebok2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00000464",
   "currentBitnordFee": "0.00000000",
   "currentTotalFee": "0.00000464"
  },
  "NOKPrice": "1544.76"
 }
}
4.2.2 Start ny Litecoin (LTC) utbetaling

Start en ny Litecoin (LTC) utbetaling til en Litecoin (LTC) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LTC/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Litecoin (LTC) adresse.
amount String Required Beløp i Litecoin (LTC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "105",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   "toAddress": {
    "valid": true,
    "address": "MWwxqNH[...]QnV1aT62",
    "baseType": "base58",
    "addressVersion": "32",
    "addressHash": "fcd2a06c2d0c[....]3a3b74fb95",
    "addressChecksum": "07[...]33",
    "addressType": "P2SH-P2W"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "5",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637810710",
    "status": "3",
    "fromVirtualWalletID": "105",
    "toAddress": "MWwxqNH[...]QnV1aT62",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1544.76",
    "withdrawFromWalletNOK": "0.16",
    "withdrawFromWallet": "0.00010464",
    "miningFee": "0.00000464",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00000464",
    "amount": "0.00010000",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7.17599814"
  }
 }
}
4.2.3 Bekreft Litecoin (LTC) utbetaling

Bekreft en Litecoin (LTC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LTC/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.2.4 Litecoin (LTC) utbetalinger

Hent informasjon om dine Litecoin (LTC) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 4,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "4",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628631204",
    "transmittedTime": "1628631236",
    "uniqueEventID": "15919",
    "status": "9",
    "fromVirtualWalletID": "105",
    "toAddress": "ltc1q69cfze60[...]alkxeq3ua7xe",
    "userOutputIndex": "0",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1544.76",
    "withdrawFromWalletNOK": "77.23",
    "withdrawFromWallet": "0.05000469",
    "miningFee": "0.00000469",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00000469",
    "amount": "0.05000000",
    "sendToUserAddress": "0.05000000",
    "confirmed": "1",
    "txid": "3b96b5ccec3dccb4[...]465d775724256a600",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 7523
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.2.5 Litecoin (LTC) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Litecoin (LTC) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {... },
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "4",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628631204",
   "transmittedTime": "1628631236",
   "uniqueEventID": "15919",
   "status": "9",
   "fromVirtualWalletID": "105",
   "toAddress": "ltc1q69cfze60[...]alkxeq3ua7xe",
   "userOutputIndex": "0",
   "feeType": "1",
   "NOKPrice": "1544.76",
   "withdrawFromWalletNOK": "77.23",
   "withdrawFromWallet": "0.05000469",
   "miningFee": "0.00000469",
   "bitnordFee": "0.00000000",
   "totalFee": "0.00000469",
   "amount": "0.05000000",
   "sendToUserAddress": "0.05000000",
   "confirmed": "1",
   "txid": "3b96b5ccec3dccb4[...]465d775724256a600",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 7523
  }
 }
}

4.3 Ethereum (ETH)


API-endepunkter for Ethereum (ETH) utbetalinger.

4.3.1 Ethereum (ETH) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av Ethereum (ETH). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "2",
   "name": "Ethereum",
   "shortName": "ETH",
   "currencyCode": "ETH",
   "color": "#627eea",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "18",
   "minimumAmount": "0.000000000000000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999999999999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.000000000010000000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "169",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Standardlommebok",
    "balance": "9.987993073572970714"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000993300000000000",
   "currentBitnordFee": "0.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "0.000993300000000000"
  },
  "NOKPrice": "13151.58"
 }
}
4.3.2 Start ny Ethereum (ETH) utbetaling

Start en ny Ethereum (ETH) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/ETH/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i Ethereum (ETH) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "169",
    "name": "Standardlommebok",
    "balance": "9.987993073572970714"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "13151.58",
    "withdrawFromWalletNOK": "14.37",
    "withdrawFromWallet": "0.001093300000000000",
    "miningFee": "0.000993300000000000",
    "bitnordFee": "0.000000000000000000",
    "totalFee": "0.000993300000000000",
    "amount": "0.000100000000000000",
    "sendToUserAddress": "0.000100000000000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "9.986899773572970714"
  }
 }
}
4.3.3 Bekreft Ethereum (ETH) utbetaling

Bekreft en Ethereum (ETH) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/ETH/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.3.4 Ethereum (ETH) utbetalinger

Hent informasjon om dine Ethereum (ETH) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 3,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "7",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628660803",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "13151.58",
    "withdrawFromWalletNOK": "170.88",
    "withdrawFromWallet": "0.012993300000000000",
    "miningFee": "0.000993300000000000",
    "bitnordFee": "0.000000000000000000",
    "totalFee": "0.000993300000000000",
    "amount": "0.012000000000000000",
    "sendToUserAddress": "0.012000000000000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.3.5 Ethereum (ETH) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Ethereum (ETH) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "7",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628660803",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "169",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "13151.58",
   "withdrawFromWalletNOK": "170.88",
   "withdrawFromWallet": "0.012993300000000000",
   "miningFee": "0.000993300000000000",
   "bitnordFee": "0.000000000000000000",
   "totalFee": "0.000993300000000000",
   "amount": "0.012000000000000000",
   "sendToUserAddress": "0.012000000000000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.4 ChainLink (LINK)


API-endepunkter for ChainLink (LINK) utbetalinger.

4.4.1 ChainLink (LINK) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av ChainLink (LINK). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "13",
   "name": "ChainLink",
   "shortName": "LINK",
   "currencyCode": "LINK",
   "color": "#000000",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "18",
   "minimumAmount": "0.000000000000000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999999999999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.000010000000000000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "172",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std LINK",
    "balance": "15.000000000000000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000000000000000000",
   "currentBitnordFee": "1.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "1.000000000000000000"
  },
  "NOKPrice": "218.13"
 }
}
4.4.2 Start ny ChainLink (LINK) utbetaling

Start en ny ChainLink (LINK) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LINK/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i ChainLink (LINK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "172",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std LINK",
    "balance": "15.000000000000000000"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "218.19",
    "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
    "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
    "miningFee": "0.000000000000000000",
    "bitnordFee": "1.000000000000000000",
    "totalFee": "1.000000000000000000",
    "amount": "2.000000000000000000",
    "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "12.000000000000000000"
  }
 }
}
4.4.3 Bekreft ChainLink (LINK) utbetaling

Bekreft en ChainLink (LINK) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LINK/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.4.4 ChainLink (LINK) utbetalinger

Hent informasjon om dine ChainLink (LINK) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "172",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "218.19",
    "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
    "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
    "miningFee": "0.000000000000000000",
    "bitnordFee": "1.000000000000000000",
    "totalFee": "1.000000000000000000",
    "amount": "2.000000000000000000",
    "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.4.5 ChainLink (LINK) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk ChainLink (LINK) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "172",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "218.19",
   "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
   "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
   "miningFee": "0.000000000000000000",
   "bitnordFee": "1.000000000000000000",
   "totalFee": "1.000000000000000000",
   "amount": "2.000000000000000000",
   "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.5 USD Coin (USDC)


API-endepunkter for USD Coin (USDC) utbetalinger.

4.5.1 USD Coin (USDC) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av USD Coin (USDC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "13",
   "name": "USD Coin",
   "shortName": "USDC",
   "currencyCode": "USDC",
   "color": "#000000",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "6",
   "minimumAmount": "0.000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.100000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std USDC",
    "balance": "100.000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000000000000000000",
   "currentBitnordFee": "20.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "20.000000000000000000"
  },
  "NOKPrice": "9.08"
 }
}
4.5.2 Start ny USD Coin (USDC) utbetaling

Start en ny USD Coin (USDC) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/USDC/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i USD Coin (USDC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std USDC",
    "balance": "100.000000"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "30.000000"
  }
 }
}
4.5.3 Bekreft USD Coin (USDC) utbetaling

Bekreft en USD Coin (USDC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/USDC/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.5.4 USD Coin (USDC) utbetalinger

Hent informasjon om dine USD Coin (USDC) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.5.5 USD Coin (USDC) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk USD Coin (USDC) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "170",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "9.08",
   "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
   "withdrawFromWallet": "70.000000",
   "miningFee": "0.000000",
   "bitnordFee": "20.000000",
   "totalFee": "20.000000",
   "amount": "50.000000",
   "sendToUserAddress": "50.000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.6 Stable NOK (NOK) (ERC20)


API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger.

4.6.1 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av Stable NOK (NOK) (ERC20). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   {
    "ID": "117",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00",
   "currentBitnordFee": "200.00",
   "currentTotalFee": "200.00"
  },
  "NOKPrice": "1.00"
 }
}
4.6.2 Start ny Stable NOK (NOK) (ERD20) utbetaling

Start en ny Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i Stable NOK (NOK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
    "withdrawFromWallet": "300.00",
    "miningFee": "0.00",
    "bitnordFee": "200.00",
    "totalFee": "200.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAddress": "100.00",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7653.67"
  }
 }
}
4.6.3 Bekreft Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling

Bekreft en Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.6.4 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger

Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
    "withdrawFromWallet": "300.00",
    "miningFee": "0.00",
    "bitnordFee": "200.00",
    "totalFee": "200.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAddress": "100.00",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.6.5 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "1.00",
   "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
   "withdrawFromWallet": "300.00",
   "miningFee": "0.00",
   "bitnordFee": "200.00",
   "totalFee": "200.00",
   "amount": "100.00",
   "sendToUserAddress": "100.00",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.7 Stable NOK (NOK) (Bank)


API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger (bankoverføringer).

4.7.1 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalingskonfigurasjon

Hent informasjon om utbetaling av Stable NOK (NOK) (Bank). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPaymentConfig
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   {
    "ID": "117",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00",
   "currentBitnordFee": "10.00",
   "currentTotalFee": "10.00"
  },
  "NOKPrice": "1.00"
 }
}
4.7.2 Start ny Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling

Start en ny Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling til et norsk kontonummer. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/createOutPayment
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toName String Required Navn på mottaker kontonummer.
toAccountNumber String Required Mottaker kontonummer.
amount String Required Beløp i Stable NOK (NOK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "1",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "12345678912",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
    "withdrawFromWallet": "110.00",
    "bitnordFee": "10.00",
    "totalFee": "10.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAccountNumber": "100.00",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7653.67"
  }
 }
}
4.7.3 Bekreft Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling

Bekreft en Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/confirmOutPayment
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.7.4 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger

Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger.

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPayments
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "7",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "12345678912",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
    "withdrawFromWallet": "110.00",
    "bitnordFee": "10.00",
    "totalFee": "10.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAccountNumber": "100.00",
    "confirmed": "1",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "statusMessage": "Bekreftet",
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.7.5 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling

Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPayment/{outPaymentID}
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "7",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
   "toAccountNumber": "12345678912",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "1.00",
   "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
   "withdrawFromWallet": "110.00",
   "bitnordFee": "10.00",
   "totalFee": "10.00",
   "amount": "100.00",
   "sendToUserAccountNumber": "100.00",
   "confirmed": "1",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "statusMessage": "Bekreftet",
  }
 }
}

5 Dine valutaer og Lommebøker


API-endepunkter for dine valutaer og lommebøker.

5.1 Your Currencies (Dine valutaer - totale saldoer)

Hent informasjon om Your Currencies (Dine valutaer) totale saldoer for hver Currency (Valuta). For alle Currencies (Valutaer) har du en eller flere Wallets (Lommebøker). I dette endepunktet får du summen av balance alle lommebøkene i hver Currency (Valuta).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "yourCurrencies": [
   {
    "totalUserBalance": "0.00055265",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "currencyID": "1"
   },
   {
    "totalUserBalance": "7.17610278",
    "name": "Litecoin",
    "shortName": "LTC",
    "currencyCode": "LTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "currencyID": "5"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.2 Your Wallets (Dine Lommebøker)

Hent informasjon om alle dine Wallets (Lommebøker) for alle Currencies (Valutaer).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "wallets": [
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "105",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "106",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "lommebok2",
    "balance": "0.00000000"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.3 Wallet (Én Lommebok)

Hent informasjon om en spesifikk Wallets (Lommebøker).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets/{walletID}
Parameters (GET)
walletID Integer Required Wallet (Lommebok) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "wallet": {
   "currency": {
    "ID": "5",
    "name": "Litecoin",
    "shortName": "LTC",
    "currencyCode": "LTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "105",
   "currencyID": "5",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "lommebok",
   "balance": "7.17610278"
  }
 }
}
5.4 Primary Wallets (Primærlommebøker)

Hent informasjon om alle dine Primary Wallet (Primærlommebøker). Primærlommebøker er de lommebøkene som blant annet brukes ved handel.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets/primary
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "primaryWallets": [
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "105",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.5 Primary Wallet for Currency (Primærlommebøk for en Valuta)

Hent informasjon om din Primary Wallet for en Currency (Valuta). Primærlommebøker er de lommebøkene som blant annet brukes ved handel.

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets/primary/{currencyID}
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "primaryWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "115",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "BTC Lommebok",
   "balance": "0.00055265"
  }
 }
}
5.6 Wallets for Currency (Lommebøker for Valuta)

Hent informasjon om alle dine Wallets (Lommebøker) for en spesifikk Currency (Valuta).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets/currency/{currencyID}
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currency": {
   "totalUserBalance": "0.00055265",
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   {
    "ID": "128",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "BTC2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ]
 }
}
5.7 Transfer between Wallets (Overfør mellom lommebøker)

Overfør mellom dine Wallets (Lommebøker). Du må være eier av lommebøkene og de må være i samme Currency (Valuta).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/yourCurrencies/wallets/transferBetweenWallets
Parameters (JSON)
fromVirtualWalletID Integer Required Fra Wallet (Lommebok) ID.
toVirtualWalletID Integer Required Til Wallet (Lommebok) ID.
amount String Required Beløp som skal overføres.
APIToken Integer Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "amountTransferred": "0.00000001",
  "fromWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "115",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "BTC Lommebok",
   "balance": "0.00055264"
  },
  "toWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "128",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "0",
   "name": "BTC2",
   "balance": "0.00000001"
  }
 }
}

6 Transaksjoner


API-endepunkter for transaksjoner.

Strukturen og dataene i disse endepunktene kan oppleves som litt kronglete. Det er derfor sannsynlig at det kommer endringer her etter hvert.

6.1 BaseTransaction (Én Grunntransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk BaseTransaction (Grunntransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/baseTransactions/{baseTransactionID}
Parameters (GET)
baseTransactionID Integer Required BaseTransaction (Grunntransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "currencyID": "4",
   "type": "3",
   "creationTime": "1614271930",
   "uniqueEventID": "15592",
   "transactionLinkID": "-1",
   "fromUserID": -1,
   "toUserID": "1",
   "fromVirtualWalletID": -1,
   "toVirtualWalletID": "116",
   "externalTransactionID": "1",
   "amount": "1000.00",
   "fromVirtualWalletBeforeBalance": -1,
   "fromVirtualWalletAfterBalance": -1,
   "toVirtualWalletBeforeBalance": "0.00",
   "toVirtualWalletAfterBalance": "1000.00",
   "direction": 1
  }
 }
}
6.2 BaseTransactions (Grunntransaksjoner)

Hent informasjon om dine BaseTransactions (Grunntransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/baseTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Transaksjon type. (1 = intern, 2 = handel, 3 = innbetaling, 4 = utbetaling, 5 = avgift, 6 = reservasjon, 7 = korreksjon, 8 = system, 9 = bonus).
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
virtualWalletID Integer Optional Wallet (Lommebok) ID. Til eller fra.
direction Integer Optional Direction (retning). (1 = in, 2 = out, 3 = both/neutral/internal).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 357,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "925",
    "currencyID": "1",
    "type": "1",
    "creationTime": "1640819707",
    "uniqueEventID": "16013",
    "transactionLinkID": "-1",
    "fromUserID": "1",
    "toUserID": "1",
    "fromVirtualWalletID": "128",
    "toVirtualWalletID": "115",
    "externalTransactionID": "14",
    "amount": "0.00000002",
    "fromVirtualWalletBeforeBalance": "0.00000002",
    "fromVirtualWalletAfterBalance": "0.00000000",
    "toVirtualWalletBeforeBalance": "0.00053301",
    "toVirtualWalletAfterBalance": "0.00053303",
    "direction": 3
   },
   ...
  ]
 }
}
6.3 TradeTransaction (Én Handelstransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk TradeTransaction (Handelstransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/tradeTransactions/{tradeTransactionID}
Parameters (GET)
tradeTransactionID Integer Required TradeTransaction (Handelstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "currencyPair": {
    "currency1": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "currency2": {
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "2"
    },
    "ID": "20",
    "currencyID1": "1",
    "currencyID2": "4"
   },
   "ID": "20",
   "creationTime": "1617155055",
   "uniqueEventID": "15653",
   "currencyPairID": "1",
   "tradeAmount": "0.00001000",
   "tradeBasePrice": "506000.00",
   "tradeID": "20",
   "yourSide": "buyer",
   "userID": "1",
   "orderID": "18",
   "tradeFee": "0.00",
   "tradePrice": "5.06",
   "tradeAmountBaseTransactionID": "170",
   "tradePriceBaseTransactionID": "172",
   "feeTransactionID": "39"
  }
 }
}
6.4 TradeTransactions (Handelstransaksjoner)

Hent informasjon om dine TradeTransactions (Handelstransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/tradeTransactions
Parameters (JSON)
currencyPairIDs Array Optional CurrencyPairs (Valutapar) IDer. Kan ikke brukes i kombinasjon med currencyIDs.
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer. Kan ikke brukes i kombinasjon med currencyPairIDs.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 101,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "currencyPair": {
     "currency1": {
      "ID": "1",
      "name": "Bitcoin",
      "shortName": "BTC",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "8"
     },
     "currency2": {
      "ID": "4",
      "name": "Stable NOK",
      "shortName": "NOK",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "2"
     },
     "ID": "20",
     "currencyID1": "1",
     "currencyID2": "4"
    },
    "ID": "101",
    "creationTime": "1641795935",
    "uniqueEventID": "16068",
    "currencyPairID": "1",
    "tradeAmount": "0.00001268",
    "tradeBasePrice": "372122.48",
    "tradeID": "101",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "orderID": "176",
    "tradeFee": "0.25",
    "tradePrice": "4.71",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "1080",
    "tradePriceBaseTransactionID": "1082",
    "feeTransactionID": "254"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.5 InPaymentTransaction (Én Innbetalingstransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk InPaymentTransaction (Innbetalingstransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/inPaymentTransactions/{inPaymentTransactionID}
Parameters (GET)
inPaymentTransactionID Integer Required InPaymentTransaction (Innbetalingstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1614271930",
   "uniqueEventID": "15592",
   "amount": "1000.00",
   "type": "1",
   "subType": "10",
   "baseTransactionID": "1",
   "externalInPaymentID": "1"
  }
 }
}
6.6 InPaymentTransactions (Innbetalingstransaksjoner)

Hent informasjon om dine InPaymentTransactions (Innbetalingstransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/inPaymentTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 7,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "9",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1628647125",
    "uniqueEventID": "15922",
    "amount": "0.012006926427029286",
    "type": "1",
    "subType": "4",
    "baseTransactionID": "696",
    "externalInPaymentID": "1"
   },
  ]
 }
}
6.7 OutPaymentTransaction (Én Utbetalingstransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk OutPaymentTransaction (Utbetalingstransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/outPaymentTransactions/{outPaymentTransactionID}
Parameters (GET)
outPaymentTransactionID Integer Required OutPaymentTransaction (Utbetalingstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "1",
   "type": "1",
   "subType": "1",
   "baseTransactionID": "528",
   "externalOutPaymentID": "29",
   "creationTime": "1625429080",
   "uniqueEventID": "15814",
   "amount": "0.00058558"
  }
 }
}
6.8 OutPaymentTransactions (Utbetalingstransaksjoner)

Hent informasjon om dine OutPaymentTransactions (Utbetalingstransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/outPaymentTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 28,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "28",
    "userID": "1",
    "currencyID": "4",
    "type": "1",
    "subType": "10",
    "baseTransactionID": "722",
    "externalOutPaymentID": "2",
    "creationTime": "1628663486",
    "uniqueEventID": "15932",
    "amount": "100.00"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.9 FeeTransaction (Én Avgiftstransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk FeeTransaction (Avgiftstransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/feeTransactions/{feeTransactionID}
Parameters (GET)
feeTransactionID Integer Required FeeTransaction (Avgiftstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1614290451",
   "uniqueEventID": "15594",
   "type": "1",
   "subType": "4",
   "baseTransactionID": "9",
   "externalObjectID": "1",
   "amount": "0.25"
  }
 }
}
6.10 FeeTransactions (Avgiftstransaksjoner)

Hent informasjon om dine FeeTransactions (Avgiftstransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/feeTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 154,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "254",
    "userID": "1",
    "currencyID": "4",
    "creationTime": "1641795935",
    "uniqueEventID": "16068",
    "type": "1",
    "subType": "4",
    "baseTransactionID": "1084",
    "externalObjectID": "101",
    "amount": "0.25"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.11 InternalTransaction (Én Interntransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk InternalTransaction (Interntransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/internalTransactions/{internalTransactionID}
Parameters (GET)
internalTransactionID Integer Required InternalTransaction (Interntransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "fromVirtualWallet": {
    "ID": "116",
    "currencyID": "4",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7557.43"
   },
   "toVirtualWallet": {
    "ID": "117",
    "currencyID": "4",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   },
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1628355317",
   "uniqueEventID": "15873",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toVirtualWalletID": "117",
   "baseTransactionID": "590",
   "amount": "100.00"
  }
 }
}
6.12 InternalTransactions (Interntransaksjoner)

Hent informasjon om dine InternalTransactions (Interntransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/internalTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 14,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "fromVirtualWallet": {
     "ID": "552",
     "currencyID": "2",
     "userID": "1",
     "isDefaultWallet": "0",
     "name": "qqqq eth",
     "balance": "0.000000000000000000"
    },
    "toVirtualWallet": {
     "ID": "169",
     "currencyID": "2",
     "userID": "1",
     "isDefaultWallet": "1",
     "name": "Standardlommebok",
     "balance": "9.987993073572970714"
    },
    "ID": "13",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1638324052",
    "uniqueEventID": "16012",
    "fromVirtualWalletID": "552",
    "toVirtualWalletID": "169",
    "baseTransactionID": "924",
    "amount": "1.000000000000000000"
   },
  ]
 }
}
6.13 CorrectionTransaction (Én Korreksjonstransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk CorrectionTransaction (Korreksjonstransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/correctionTransactions/{correctionTransactionID}
Parameters (GET)
correctionTransactionID Integer Required CorrectionTransaction (Korreksjonstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "2",
   "userID": "1",
   "currencyID": "1",
   "creationTime": "1628537083",
   "uniqueEventID": "15888",
   "type": "9",
   "externalObjectID": "6",
   "baseTransactionID": "629",
   "amount": "0.00011868",
   "comment": "Refundert avvist Bitcoin (BTC) utbetaling (6)."
  }
 }
}
6.14 CorrectionTransactions (Korreksjonstransaksjoner)

Hent informasjon om dine CorrectionTransactions (Korreksjonstransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/correctionTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 6,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "6",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1628659837",
    "uniqueEventID": "15923",
    "type": "11",
    "externalObjectID": "5",
    "baseTransactionID": "706",
    "amount": "0.012006926427029286",
    "comment": "Refundert avvist Ethereum (ETH) utbetaling (5)."
   },
   ...
  ]
 }
}
6.15 RewardTransaction (Én Bonustransaksjon)

Hent informasjon om en spesifikk RewardTransaction (Bonustransaksjon).

Method
Private
GET https://bitnord.no/api/v1/transactions/rewardTransactions/{rewardTransactionID}
Parameters (GET)
rewardTransactionID Integer Required RewardTransaction (Bonustransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "2",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1618446175",
   "uniqueEventID": "15784",
   "type": "1",
   "baseTransactionID": "524",
   "externalObjectType": "1",
   "externalObjectID": "6",
   "amount": "50.00"
  }
 }
}
6.16 RewardTransactions (Bonustransaksjoner)

Hent informasjon om dine RewardTransactions (Bonustransaksjoner).

Method
Private
POST https://bitnord.no/api/v1/transactions/rewardTransactions
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 2,
  "transactionsCount": 2,
  "transactions": [
   {
    "ID": "3",
    "userID": "1",
    "currencyID": "8",
    "creationTime": "1618446426",
    "uniqueEventID": "15785",
    "type": "1",
    "baseTransactionID": "526",
    "externalObjectType": "1",
    "externalObjectID": "7",
    "amount": "50.00"
   },
   ...
  ]
 }
}

7 Annet


API-endepunkter for diverse andre ting og udokumenterte endepunkter.

7.1 APIToken (APIToken)

Hent ut APIToken. APIToken er knyttet til din session eller APIKey. Nødvendig parameter for en del forespørsler dersom du bruker informasjonskapsel for autentisering. Normalt sett bare i bruk på plattformens client-side kode for CSRF-beskyttelse, ikke nødvendig ved bruk av API-nøkkel.

Method
Public Private
GET https://bitnord.no/api/v1/APIToken
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "APIToken": "VgtlyecxArI3vogQsZ44ArtKGnBgvDEgLKVxVHYkhmwezoYQRg5dpMqDHzj3igV3BVwXIJlg65lanIov58cD3sPYsrYWp0DSoG4L"
 }
}
7.2 Server time timestamps

Hent server-side timestamps i unix timestamp, i sekunder og mikrosekunder.

Method
Public
GET https://bitnord.no/api/v1/serverTime
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "timestamp": "1637959998",
  "timestamp_msc": "1637959998966452"
 }
}
7.3 Udokumentert

I tillegg til alle endepunktene du finner på denne siden er det en del udokumenterte, interne og hemmelige endepunkter. Dersom du støter på eller trenger noen av disse kan du kontakte oss på support@bitnord.no.

Her er en oversikt over majoriteten av disse:

Side-spesifikke / intern bruk:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE            /api/v1/yourCurrencies/dashboard
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/overview/currencies
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/overview/overview
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/simpleTrading/{currencyPairID}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/proTrading/{currencyPairID}
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/welcomePage/userData

Security settings:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/getTwoFactorConfigurationData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/initiateEnableOTPAuthTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndEnableOTPAuthTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/sendSMSTwoFactorCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndEnableSMSTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/initiateDisableTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndDisableTwoFactor

Account settings, identity and KYC:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/changePassword/getChangePasswordData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/changePassword/initiateChangePassword
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/changePassword/changePassword
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/accountDeletion/getAccountDeletionData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/accountDeletion/accountDeletionRequest
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/sendEmailConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/confirmEmailConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/editEmailAddress
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/sendPhoneNumberConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/confirmPhoneNumberConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/editPhoneNumber
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/createPassword/initiateCreatePassword
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/createPassword/createPassword
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/emailAndPasswordAuthentication/getUserData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/emailAndPasswordAuthentication/edit
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/getUserData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/saveAuthenticationSettings
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/initiateBankIDSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/completeBankIDConnect/{bankIDSessionToken}
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/getUserData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/saveAuthenticationSettings
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/initiateVippsSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/completeVippsConnect/{vippsSessionToken}
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/getIdentityData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/newUserIdentity
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/editUserIdentity
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/newManualIdentityConfirmationApplication
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/bankID/initiateBankIDSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/bankID/completeBankIDSession/{bankIDSessionToken}
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/confirmUserIdentityWithExistingBankIDIdentity
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/KYCStatus/getKYCData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/KYCData/edit

Auth:
--------------------------------------------------------
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/getLoginConfig
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateEmailAndPasswordAuthentication
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeEmailAndPasswordAuthentication
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateBankIDAuthentication
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeBankIDAuthentication/{bankIDSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateVippsAuthentication
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeVippsAuthentication/{vippsSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/verifyTwoFactor
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/getRegistrationConfig
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateBankIDRegistration
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeBankIDRegistration/{bankIDSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateVippsRegistration
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeVippsRegistration/{vippsSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateEmailAndPasswordRegistration
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeEmailAndPasswordRegistration
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/initiateAccountRecovery
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/sendRecoveryCode
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/verifyRecoveryCode
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/setNewPassword

Innbetalinger:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getUserData
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getPendingNeonomicsData
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getBanks
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/startBankSession
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/setBankSessionSSN
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getBankAccounts
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/initiatePayment
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/completePayment
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/consentRedirectCallback
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/authorizationRedirectCallback

Utbetalinger:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/BTC/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/BTC/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/LTC/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/LTC/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/ETH/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/ETH/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/USDC/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/USDC/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/LINK/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/LINK/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/NOK/bank/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/NOK/bank/createRestrictionIncreaseRequest
GET  PRIVATE            /api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE            /api/v1/outPayments/NOK/ERC20/createRestrictionIncreaseRequest

Annet:
--------------------------------------------------------
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/vipps/callback
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/bankID/callback