Logg inn
Registrering


Valuta


Her kan du se en informasjon om en valuta.

Stable NOK
NOK

Beskrivelse


Stable NOK er en såkalt stablecoin laget av Bitnord. Stable NOK har tilsvarende verdi som Norske kroner, slik at en (1) Stable NOK er tilsvarende en (1) Norsk krone.

Underliggende er Stable NOK en ERC20-token (smartkontrakt) som lever på Ethereum-blokkjeden. Kontraktadressen er som følger: 0x99d19c99e279dca8e5febc8a19bb4ac170d8fa24.

Ved inn- og utbetaling av Norske kroner med bankoverføring blir midlene automatisk vekslet til og fra Stable NOK og Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr. Med andre ord kjøper du Stable NOK ved innbetaling av Norske kroner, selger Stable NOK ved utbetaling til Norske kroner og det er Stable NOK du har tilgjengelig og kan handle med på plattformen.

Eksempelvis hvis du innbetaler (overfører) 1000 Norske kroner vil disse bli vekslet til 1000 Stable NOK og tilgjengeliggjort på plattformen for handel. Du kan også utbetale de samme 1000 Stable NOK til 1000 Norske kroner ved å utføre en Stable NOK bankoverføring-utbetaling.

Du kan også utføre inn- og utbetalinger av Stable NOK til og fra dine egne Ethereum-adresser på lik linje som andre ERC20-tokens.

Du kan lese mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.