Logg inn
Registrering


Avgifter og begrensninger


Versjon: 0.5
Sist endret: 25 November 2020

Her er oversikt over alle avgifter og begresninger hos Bitnord.

Børshandel


Det er faste avgifter ved kjøp og salg på alle børsmarkeder. Du betaler avgift på den valutaen du betaler med, eksempelvis Stable NOK (NOK) hvis du kjøper Bitcoin (BTC), og Bitcoin (BTC) hvis du selger Bitcoin (BTC).

Her er oversikt over standard-avgiftene. Det er mulig å utarbeide andre avgifter ved forespørsel.

Valutapar Avgift Avgift (minimum)
Bitcoin (BTC) / Stable NOK (NOK) 0.50% 0.00000600 BTC / 1.00 NOK
Ethereum (ETH) / Stable NOK (NOK) 0.50% 0.000200000000000000 ETH / 1.00 NOK
Litecoin (LTC) / Stable NOK (NOK) 0.50% 0.00200000 LTC / 1.00 NOK

Innbetaling


Det er for tiden ingen avgifter ved innbetaling, men dette kan endre seg ved endringer i valutaer og betalingsmetoder.

Norske kroner (NOK)


Innbetaling av Norske kroner kan gjøres med bankoverføring. Når en bankoverføring har blitt bekreftet vil midlene (Norske kroner) automatisk bli vekslet til Stable NOK med en fastsatt pris på 1kr. Det er ingen avgifter ved dette. Stable NOK kan også innbetales direkte som ERC20-token over Ethereum-blokkjeden (Se under).

Du kan lese mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.

Valuta Betalingsmetode Bitnord-avgift
Norske kroner (NOK) Bankoverføring Ingen avgift

Kryptovaluta


Valuta Betalingsmetode Bitnord-avgift
Stable NOK (NOK) Blokkjede (ERC20) Ingen avgift
Bitcoin (BTC) Blokkjede Ingen avgift
Ethereum (ETH) Blokkjede Ingen avgift
Litecoin (LTC) Blokkjede Ingen avgift

Utbetaling


Norske kroner (NOK)


Du kan utbetale Stable NOK til Norske kroner med bankoverføring. Når en bankoverføring sendes vil midlene (Stable NOK) automatisk bli vekslet til Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr. Stable NOK kan også utbetales direkte som ERC20-token over Ethereum-blokkjeden (Se under).

Du kan lese mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.

Valuta Betalingsmetode Bitnord-avgift
Stable NOK (NOK) Bankoverføring 10.00 NOK

Kryptovaluta


Ved utbetaling av enkelte kryptovalutaer er det i tillegg til avgifter fastsatt av Bitnord også avgifter for å få lov til å sende kryptovaluta på de aktuelle blokkkjedene (såkalt mining-avgift).

Valuta Betalingsmetode Bitnord-avgift Mining-avgift
Stable NOK (NOK) Blokkjede (ERC20) 75.00 NOK 0.00 NOK **
Bitcoin (BTC) Blokkjede 0.00001000 BTC 0.00000210 BTC *
Ethereum (ETH) Blokkjede 0.000500000000000000 ETH 0.003381298457192996 ETH *
Litecoin (LTC) Blokkjede 0.00100000 LTC 0.00000246 LTC *

* Mining-avgiftene kan endre seg når som helst, men de fastsettes før du sender ved bekreftelse av utbetaling.

** Dette er en ERC20-token som sendes på Ethereum-blokkjeden. Det koster Ethereum (ETH) for å sende ERC20-tokens på Ethereum-blokkjeden, men siden det ikke er sikkert kunden har ETH så er det ingen mining-avgift for disse utbetalingene (i ETH). Bitnord-avgiften betales derfor i ERC20-token-valutaen og kan være noe høyere i forhold til andre valutaer.