Logg inn
Registrering


Hjelpesenter


Her finner du veiledninger, guider, ofte stilte spørsmål og annen informasjon om Bitnord og relevant informasjon for markedet.

Dersom du er logget inn kan du opprette hjelpesaker som er knyttet til din konto.


Tilbake til hjelpesenter

Bekreftelse av identitet


Publisert 25.02.2020 03:53:36  |  Sist oppdatert 09.03.2021 02:18:52


For å kunne bruke alle funksjonene på siden (handel og utbetalinger) må du bekrefte identiteten din.

Før du kan bekrefte identiteten din må du først bekrefte epostadressen og telefonnummeret ditt på kontoinnstillinger-siden.

Du kan bekrefte identiteten din med BankID eller manuell søknad. Bekreftelse av identitet gjøres via Identitet-siden på Min konto.

Dersom du bruker manuell søknad må det fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak i etterkant av søknaden. Eksempelvis to eller flere identitetsbevis, bekreftet kopi av identitetsbevis, test-transaksjon (bankoverføring) eller personbilde.

Du kan når som helst slette den bekreftede identiteten din (personopplysningene), men da vil du også miste identitetsbekreftelsen på kontoen din.
Identitetsopplysningene og identitetsbevisene dine må med andre ord være lagret hos oss så lenge du ønsker å ha en identitetsbekreftet konto.

Dersom du sletter identiteten din og du har utført en eller flere transaksjoner (innbetaling, utbetaling eller handel) vil identitetsopplysningene og identitetsbevisene dine din bli arkivert. Dette innebærer at informasjonen din ligger lagret hos oss i minst fem år etter siste transaksjon for å oppfylle lovpålagte krav mot hvitvasking og terrorfinansiering etter norsk lov (Hvitvaskingsloven).
Informasjonen i arkiverte identiteter er ikke synlig for noen andre enn administratorer og vil ikke brukes til noe annet enn å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.

Identitetsopplysninger og identitetsbevis du laster opp er kun synlige for våre ansatte med administratortilgang.
Våre ansatte har taushetsplikt og er er underlagt taushetserklæring etter personopplysningsforskriften.