Logg inn
Registrering


Hjelpesenter


Her finner du veiledninger, guider, ofte stilte spørsmål og annen informasjon om Bitnord og relevant informasjon for markedet.

Dersom du er logget inn kan du opprette hjelpesaker som er knyttet til din konto.


Tilbake til hjelpesenter

Kundeforholdets formål og tilsiktede art


Publisert 25.02.2020 04:16:27  |  Sist oppdatert 26.04.2021 14:48:23


Som en del av arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er Bitnord påkrevd å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art for å forsøke å avdekke kunder med forhøyet risiko samt avdekke transaksjoner som avviker fra forventet atferd.

Etter at du har bekreftet identiteten din (steg 1) må du svare på noen raske spørsmål om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Registrering av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art gjøres via Identitet-siden på Min konto (steg 2).

Kundeforholdets formål og tilsiktede art er opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ønsker å handle hos oss, på hvilken måte og opplysninger om størrelse og hyppighet av handler og transaksjoner.

Andre relevante opplysninger om kundeforholdet vil også hentes inn som del av dette. Eksempelvis egenerklæring på om du er PEP (Politisk eksponert person).

Du er selv pliktig å svare ærlig og holde skjemaet oppdatert. Du vil få påminnelser om å oppdatere skjemaet regelmessig.

Feilaktige opplysninger i dette skjemaet kan brukes mot deg hvis det oppstår en uønsket hendelse i forbindelse med din konto.