Logg inn
Registrering


Hjelpesenter


Her finner du veiledninger, guider, ofte stilte spørsmål og annen informasjon om Bitnord og relevant informasjon for markedet.

Dersom du er logget inn kan du opprette hjelpesaker som er knyttet til din konto.


Tilbake til hjelpesenter

Stable NOK


Publisert 10.12.2020 01:43:58  |  Sist oppdatert 10.12.2020 02:38:46


Stable NOK (NOK) er en såkalt stablecoin laget av Bitnord. Stable NOK har tilsvarende verdi som Norske kroner, slik at en (1) Stable NOK er tilsvarende en (1) Norsk krone.

Underliggende er Stable NOK en ERC20-token (smartkontrakt) som lever på Ethereum-blokkjeden. Kontraktadressen er som følger: 0x99d19c99e279dca8e5febc8a19bb4ac170d8fa24.

Ved inn- og utbetaling av Norske kroner med bankoverføring blir midlene automatisk vekslet til og fra Stable NOK og Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr. Med andre ord kjøper du Stable NOK ved innbetaling av Norske kroner, selger Stable NOK ved utbetaling til Norske kroner og det er Stable NOK du har tilgjengelig og kan handle med på plattformen.

Eksempelvis hvis du innbetaler (overfører) 1000 Norske kroner vil disse bli vekslet til 1000 Stable NOK og tilgjengeliggjort på plattformen for handel. Du kan også utbetale de samme 1000 Stable NOK til 1000 Norske kroner ved å utføre en Stable NOK bankoverføring-utbetaling.

Bitnord garanterer å alltid kjøpe tilbake Stable NOK med samme fastsatte pris. Dette gjøres ved at alle innbetalinger av Norske kroner settes av og reserveres for dette. Du kan derfor være trygg på at du alltid vil få utbetalt Stable NOK til Norske kroner med bankoverføring.

Du kan også utføre inn- og utbetalinger av Stable NOK til og fra dine egne Ethereum-adresser på lik linje som andre ERC20-tokens.

Hvorfor Stable NOK?

Etter avgjørelse fra Finanstilsynet (September 2020) har ikke tilbydere av Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta lov til å motta, oppbevare, utstede og utbetale Norske kroner direkte på handelsplattform, slik Bitnord i utgangspunktet hadde tenkt. Det ville vært lovstridig med Finansforetaksloven § 2-2 og utstedelse av elektroniske penger.

Tilbydere av Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta har imidlertid lov til å handle/veksle kryptovaluta mot Norske kroner, så lenge det gjøres uten ugrunnet eller urimelig langt opphold og oppbevaring av midlene (Norske kroner) og utstedelse av Norske kroner som elektroniske penger. Tilbydere har også lov til å oppbevare kryptovaluta.

Derfor ble Bitnord sin løsning å utføre veksling mellom Norske kroner og Stable NOK (kryptovaluta) ved inn- og utbetaling av Norske kroner. På denne måten utfører vi handel/veksling som tillatt, oppbevarer ikke Norske kroner på vegne av kunden og utsteder ikke elektroniske penger. Dette åpner også for andre interessante muligheter ved at Stable NOK kan sendes, mottas og brukes som kryptovaluta i blokkjedeteknologi (ERC20/Ethereum).