Logg inn
Registrering


Hjelpesenter


Her finner du veiledninger, guider, ofte stilte spørsmål og annen informasjon om Bitnord og relevant informasjon for markedet.

Dersom du er logget inn kan du opprette hjelpesaker som er knyttet til din konto.


Tilbake til hjelpesenter

Innbetaling Stable NOK med Open banking


Publisert 07.03.2021 16:25:20  |  Sist oppdatert 09.03.2021 14:06:45


Du kan overføre Norske kroner med Open Banking teknologi som veksles til Stable NOK når vi bekrefter innbetalingen.

Open Banking er et begrep som brukes i forbindelse med finansiell teknologi som bruker åpne APIer som gjør det mulig for tredjeparter å bygge applikasjoner og tjenester rundt banker og finansinstitusjoner. I 2015 vedtok Europaparlamentet et revidert direktiv for betalingstjenester som regulerer betalingsformidling i EU og EØS, dette heter PSD2. PSD2 stiller krav til bankene om å ha Open Banking løsninger (APIer).

Bitnord får tilgang til Open Banking løsninger gjennom Neonomics. Dette åpner for at Bitnord kan la kundene overføre Norske kroner ved å gi tillatelse og autorisasjon bank BankID, og utføre en transaksjon fra kundens bankkonto til Bitnord.

Innbetaling med Open Banking er som regel raskere enn vanlig/manuell bankoverføring, og kan i de fleste tilfeller bekreftes på sekunder.

Innbetaling med Open Banking gjøres fra siden for innbetaling av Stable NOK med Open Banking.

For å komme deg til siden for innbetaling av Stable NOK med Open Banking gjør du følgende:

  1. Trykk på brukernavnet ditt øverst til høyre for å få ned en nedtrekksmeny, deretter trykk på " Innbetalinger ". Dersom du er på en liten skjerm må du først åpne hamburgermenyen.
  2. Trykk deg videre inn på "Sett inn Stable NOK".
  3. Trykk i boksen for Open Banking.
  4. Følg instruksjonene for innbetaling med Open Banking.

Slik ser siden for innbetaling av Stable NOK med Open Banking ut.

Du kan lese mer om innbetaling av Stable NOK med bankoverføring her.

Du kan lese mer om innbetaling av Stable NOK med ERC20 (ethereum transaksjon) her.