Logg inn
Registrering


Hvitvasking


Versjon: 0.4
Sist endret: 25 November 2020

Hvitvasking, terrorfinansiering og andre ulovlige og kriminelle aktiviteter har lenge preget kryptovaluta-verden.

Denne siden har til hensikt å vise vår (Bitnord AS) dedikasjon for å bekjempe slik aktivitet.

Introduksjon


Bitnord AS skal operere med integritet, ærlighet og åpenhet i tråd med god forretningspraksis i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering.

Bitnord AS skal operere i samsvar med krav fastsatt i eksterne og interne forskrifter.

Bitnord AS forholder seg blant annet til krav satt av Finanstilsynet og hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 15. Oktober 2018.

Konsesjon fra Finanstilsynet


Bitnord AS er registrert og godkjent av Finanstilsynet som tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Bitnord AS er listet i Finanstilsynets virksomhetsregister her: https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=211120.

Rapportering til Økokrim


Bitnord AS vil i tråd med hvitvaskingsloven rapportere hendelser hvor det oppstår mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, hvor vi ikke kan avkrefte mistanken etter nærmere undersøkelse, til Økokrim (Enheten for finansiell etterretning (EFE)).