Logg inn
Registrering


Bitnord blir til JuJu!
Vi endrer navn til JuJu og lanserer en ny og forbedret plattform som reflekterer dette.
Du kan logge inn med samme konto på den nye plattformen og all historikk og data er den samme.
Tilgangen til Bitnord-plattformen blir fjernet 1. Desember 2023.

Utviklerverktøy (API): Ferdigstilling, API-nøkler og dokumentasjon


Mandag 24. Januar 2022 15:23:21

Vi har nå ferdigstilt første versjon av utviklerverktøy (API), API-nøkler og tilhørende dokumentasjon.

Utviklerverktøy (API) gjør det mulig å skrive scripts/kode som henter ut data og utfører handlinger på Bitnord-plattformen. Eksempelvis kan du lage et program som henter ut prisdata og gir deg beskjed hvis prisen går over eller under det du ønsker, eller opprette kjøpsordre ved gitte tidspunkter. Mulighetene er endeløse.

API-nøkler oppretter du på API-siden under Min konto.

For mer informasjon se Utviklerverktøy (API) dokumentasjon-siden.