Logg inn
Registrering


Bitnord blir til JuJu!
Vi endrer navn til JuJu og lanserer en ny og forbedret plattform som reflekterer dette.
Du kan logge inn med samme konto på den nye plattformen og all historikk og data er den samme.
Tilgangen til Bitnord-plattformen blir fjernet 1. Desember 2023.

Verveprogram


Mandag 26. April 2021 23:05:01

Bitnord lanserer verveprogram! Du og de du verver kan tjene opp til 100.00 NOK per verving.

Vi har nå åpnet opp verveprogramet vårt for alle registrerte kunder, etter noen uker i betatesting.

Alle registrerte og etablerte kunder kan opprette vervekoder for å verve nye kunder til Bitnord. Dette gjøres på Verving-side under Min konto.

Ved verving får både den som verver og den som blir vervet en eller flere bonuser/belønninger, forutsatt at betingelsene for bonusen/belønningen er møtt.

På nåværende tidspunkt er bonusene/belønningene som følger:

  • 50.00 NOK til den som verver en kunde som får etablert kundeforhold (bekreftet ID og KYC-skjema)
  • 50.00 NOK til den som verver en kunde som gjør sin første innbetaling
  • 100.00 NOK til den som blir vervet og får etablert kundeforhold (bekreftet ID og KYC-skjema)

Du finner mer informasjon om verving, bonuser/belønninger samt betingelser og vilkår for verving på informasjon og vilkår-siden for verving.

Vi har også skrevet en rask artikkel om verving på hjelpesenteret.