Logg inn
Registrering


Verveprogram


Mandag 26. April 2021 23:05:01

Bitnord lanserer verveprogram! Du og de du verver kan tjene opp til 100.00 NOK per verving.

Vi har nå åpnet opp verveprogramet vårt for alle registrerte kunder, etter noen uker i betatesting.

Alle registrerte og etablerte kunder kan opprette vervekoder for å verve nye kunder til Bitnord. Dette gjøres på Verving-side under Min konto.

Ved verving får både den som verver og den som blir vervet en eller flere bonuser/belønninger, forutsatt at betingelsene for bonusen/belønningen er møtt.

På nåværende tidspunkt er bonusene/belønningene som følger:

  • 50.00 NOK til den som verver en kunde som får etablert kundeforhold (bekreftet ID og KYC-skjema)
  • 50.00 NOK til den som verver en kunde som gjør sin første innbetaling
  • 100.00 NOK til den som blir vervet og får etablert kundeforhold (bekreftet ID og KYC-skjema)

Du finner mer informasjon om verving, bonuser/belønninger samt betingelser og vilkår for verving på informasjon og vilkår-siden for verving.

Vi har også skrevet en rask artikkel om verving på hjelpesenteret.